• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

Zeka Oyunları Nedir?

Zeka Oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir.Kampüsümüzde 2 adet zeka oyunları atölyesi bulunmaktadır.

Zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan “Zeka Oyunları” geleceğin eğitim metodudur. “Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan zeka oyunları zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zeka gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekaları gelişir.Zekâ Oyunları Atölyesi ile öğrencilerimiz; analiz yapmayı, sentezlemeyi, sebep-sonuç ilişkisi kurmayı, mantık ilişkisi geliştirmeyi eğlenceli bir şekilde öğreniyorlar. Atölyemiz özellikle küçük yaş gruplarımızın çok ilgisini çekmektedir. Öğrenciler bireysellik ya da ekip çalışmalarıyla mekândaki özel araç-gereçlerle eğitici ve eğlenceli tekniklerle beyin fırtınası yaparak öğrenme serüvenlerini geliştirmektedirler.