• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

Okulumuzda sağlık birimi bulunmaktadır. Sağlık sorunu yaşayan öğrenciler, ilgili öğretmen ya da ilgili müdür yardımcısı tarafından, sağlık odasına yönlendirilir. Sağlık görevlisi, okulun olanaklarıyla yapılabilecek ilkyardım ve tedavileri uygular. Öğrenci, sağlık birimi tarafından imzalanan formu ilgili müdür yardımcısına iletir. Sağlık birimi, velileri gün içinde oluşabilecek hastalık, kaza vb. durumlarla ilgili olarak telefonla bilgilendirir. Sağlık biriminin müdahale edemediği durumlarda öğrenci, velinin yönlendirdiği sağlık kuruluşuna, okul hemşiresi tarafından sevk edilir ve öğrenciye eşlik edilir. Sağlık birimi, okulun ve yemekhanenin sağlığa uygunluk koşullarını kontrol eder; öğrenci ve personel kullanımında olan her şeyi, sağlık açısından izler. Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik aylık rutin kontrolleri gerçekleĢtirir.