• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

 

BİLYÖN OKULLARINDA görsel sanatlar eğitiminde; öğrencilerin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilme yeteneklerini ve yaratıcılıklarını estetik bir düzeye ulaştırmaları hedeflenir. Öğrenciler görsel sanatları anlama ve değerlendirme becerisi kazanırken kendi sanatsal gelişimlerini sürdürebilen bireyler olarak yetiştirirler.Özel yetenekli öğrencilerimiz ders saatlerinin dışında da öğretmenlerimiz tarafından özel yetiştirilerek,sınavlara ve yarışmalara hazırlanırlar.

Okulumuzda 2 adet resim atölyesi ve 1 adet Teknoloji asarım Atölyesi bulunmaktadır.Yine okulumuzda öğrencilerimizin çalışmalarının sergilendiği 1 adet Sergi Salonumuz vardır. Atölyelerde temel sanat eğitimi, sınıf seviyelerine uygun olarak planlanır. Atölye çalışmalarının yanı sıra proje ve ders konuları müze/sergi gezileri ile desteklenir. Tüm sınıf seviyelerinde öğrenciler  Atölyelerimizdeki çalışmalara katılır. Öğrenciler Görsel Sanatlar Derslerindeki çalışmalarıyla; grup içinde hareket etmeyi, yaratıcılık yönlerini geliştirmeyi, problemlere farklı çözümler getirmeyi öğrenirler. Öğrencilerin tamamlanan sanat projeleri, özel gün ve haftalarda okul genelinde sergilenir.