• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

 

İzmir Bilyön  Kolejinde    Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri (PDR);öğrencilerde sağlanacak olumlu bireysel değişim ve gelişimde önemli  rol oynar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Amacı: 

İZMİR BİLYÖN  KOLEJİ’nde   "önleyici ve gelişimsel temelli" rehberlik hizmetleri sunulur.

Buna göre:

Öğrencilere okula uyum sağlamalarında yardımcı olmak,

Öğrenme sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak,

Disiplin sorunlarının önlenmesi ve çözümünde öğrenci, veli ve öğretmene yönelik çalışmalar yapmak,

Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları yapmak,

Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve desteklemek,

Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimin sağlanmasına destek olmak,

Problem çözme becerisinin kazandırılmasına destek olmak,

Sağlıklı iletişim becerisinin kazandırılmasına yardımcı olmak,

Anne - babaların gereksinim duyduğu konularda rehberlik hizmeti sunmak,

Uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yapmak,

Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmak,

Duyguların tanınması, duyguların ifade edilmesi becerilerinin kazandırılması çalışmalarına katkıda bulunmak,

Çocuğun kendini tanıması sürecine katkıda bulunmak temel amaçlardandır.

Rehberlik Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Temel İlkeleri:

Tüm öğrencilere yönelik çalışmalar yapmak,

Çocukların etiketlenmesine neden olmamak ve izin vermemek,

Çocukların sağlıklı ve güvenli bir kişilik kazanmalarını önemsemek,

Bireyin bir bütün olarak gelişmesini önemsemek,

Gizlilik ilkesini ve mesleki etik kurallarını ön planda tutmak,

Rehberlik ve psikolojik hizmetlerin sürekli olmasını gözetmektir.

Oryantasyon Çalışmaları 

Okulumuza yeni katılacak öğrencilerimizin hepsi, eğitim-öğretim süreci başlamadan önce, psikolojik danışman refakatinde, okulda muhatap olacağı akademik personelle tanıştırılır. İzmir BİLYÖN Kolejine yeni katılan öğrenciler konferans salonunda diğer arkadaşlarına tanıtılır. Birinci dönemin ilk haftasında “İZMİR BİLYÖN Ailesine Hoş geldin” buluşması organize edilir.Birinci dönemin ilk haftasında, psikolojik danışmanlarımız okulumuza yeni katılan öğrencilere okulun fiziksel mekânları tanıtırlar. Oryantasyon çalışmasının temel hedefi okulumuza yeni katılan öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırabilmektir