• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

 

Günümüz insanları ve çocukları maalesef yapay çevrenin sentetik baskısı altındadır. Bilyön Koleji olarak öğrencilerimiz için doğal çevrenin bir unsuru olan bitkilerin her sürecini gözlemlemesi ve sürece katılması için Ekoloji Salonu ve Bahçesini oluşturduk. Öğrenciler bu sayede bitkinin tohumdan meyveye dönüşme sürecini gözlemleyerek onu yetiştirme sorumluluğuna dahil olur, yetiştirdiği bitkiyle gurur duyar ve koruyuculuğunu ve bakımını üstlenir, doğal çevre unsurlarına karşı daha duyarlı davranır ve yaşayarak öğrenir. Bu başarı, onların toplum içindeki görevlerini yerine getirmesini kolaylaştırmakta ve öz güvenlerinin gelişmesine de büyük katkılar sağlamaktadır.