• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

BİLYÖN  Kolejinde öğrencilerin ders saatleri dışında da bireysel ya da öğretmenleriyle birlikte çalışmalarını, ihtiyaç duydukları her an bilgisayar ve internetten yararlanmalarını sağlamak amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise katlarında ayrı ayrı olmak üzere bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon ile desteklenen teknolojik odalar, derslere yardımcı kaynak kitaplar ve çeşitli görsel materyallerle desteklenmiş araştırma odaları bulunur.Okul idaresinin yaptığı program dahilinde öğrenciler ya grup olarak ya da bire-bir derslere alınırlar.