Akademik Birimler - İzmir Bilyön Eğitim Kurumları
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide

Ağaç Dikim Etkinliği

21 Mart Orman Haftası sebebiyle  Orman Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ kapsamında İzmir Menderes İlçesindeki dağlık alana öğrencilerimizinde katılımı ile zeytin fidanı diktik.Öğrencilerimizde doğa sevgisi ve doğa canlılarını koruma,,birlikte çalışma bilinci,geleneklerimize ve kültürümüze sahip çıkma gibi usurları vermeye çalıştık.Çok güzel bir atmosferde gerçekleşen etkinliğimiz başarılı oldu.Etkinliğe katılan öğrencilerimize birer dertifika verdik .


Ölçme ve Değerlendirme

Okullarımızda uygulanmakta olan sınavlar, ders içi etkinlikler, performans ödevleri, sunumlar, projeler gibi ölçme araç ve tekniklerinin sonuçlarını saptamak, yorumlamak yoluyla yetkinliğin artırılması, ölçme ve değerlendirmenin ana konularındandır. Dolayısıyla ölçme ve değerlendirmenin amaçları genel olarak şu şekilde sıralanabilir: • Öğrenci başarısını gözlemlemek, • Öğretmenin başarısını izlemek, • Okulun başarısını gözlemlemek, • Öğretim sürecinin verimliliğini artırmak, • ...


Eğitim Koçluğu

Eğitim Koçu öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi sosyal, akademik ve davranışsal olarak düzenli periyotlarla takip eder. Bu sistemle öğrencilerimizin başarılarının yükseltilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimizi harekete geçirmek ve hedefine ulaşması konusunda istek uyandırarak destek verdiğimiz eğitim koçluğu sistemimizde; Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi sosyal, akademik ve davranışsal olarak düzenli periyotlarla takip eder. Öğrencilerimizin yaşadığı ve farkında olmadığı verimsizlikleri orta...


Yabancı Dil Eğitimi

İzmir    Bilyön  Kolejinde Yabancı Dil (İNGİLİZCE-ALMANCA) zorunludur.Öğrencilerimiz  İngilizce ve Almanca  dil öğretimine  Anaokulunda başlamaktadır. Kurum olarak amacımız öğrencilerimizin yabancı dili ana dili gibi kullanabilmelerini sağlamak ve İngilizceyi  ders gibi değil  oyun gibi öğretmektir. Bu doğrultuda diyaloglar, hikayeler, şarkılar ve resimlerle zenginleştirilen derslerimiz öğrencilerin ikinci bir dili daha kolay  öğrenebilmesini   kolaylaştırmaktadır. Hedefimiz sınıf içi uy...


Rehberlik(PDR) Çalışmaları

  İzmir Bilyön  Kolejinde    Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri (PDR);öğrencilerde sağlanacak olumlu bireysel değişim ve gelişimde önemli  rol oynar. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Amacı:  İZMİR BİLYÖN  KOLEJİ’nde   "önleyici ve gelişimsel temelli" rehberlik hizmetleri sunulur. Buna göre: Öğrencilere okula uyum sağlamalarında yardımcı olmak, Öğrenme sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, Disiplin sorunlarının önlenmesi ve çözümünde öğrenci...


Değerler Eğitimi

  Bilyön  Koleji toplumsal yapıdaki hızlı değişikliklerin ve dejenerasyonun çocuklar üzerinde istenmeyen etkileri dikkate alınarak,öğrencilerimizin sahip olmasını beklediğimiz vazgeçilmez olumlu karakter özelliklerinin ve evrensel değerlerin planlı ve programlı bir şekilde kazandırılması amacıyla okulumuzda "Karakter Eğitimi Projesi"ni uyguluyoruz.Öncelikli hedefimiz ‘’İyi İnsan Olmak’’      Program çerçevesinde; vatan-millet sevgisi,bayrak sevgisi,milli ve manevi değerler saygı, özsaygı ve s...


Robotik Kodlama ve STEM Eğitimi

Özel İzmir BİLYÖN  KOLEJİNDE ,bu yıl Anaokulundan başlayarak ilkokul 1-2-3-4’üncü sınıflarda veortaokul 5.6.7.8. ve Anadolu ve Fen Lisesi sınıflarında tüm öğrencilere STEM eğitimine temel oluşturan STEM+ ve Robotik Kodlama ve Robotik okuryazarlığı uygulanmaktadır. İzmir BİLYÖN  KOLEJİNDE öğrenciler, daha çok üniversitelerde rastlanan robotik çalışmalarına anasınıfından itibaren başlar, ilkokul,ortaokul ve lisede devam eder.  Okulumuza  özgü olarak hazırlanan bu uygulamada STEM +eğitim ...


Kulüpler

İzmir Bilyön Kolejinde kulüp etkinlikleri öğrencilerin gelişiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Programın amacı: Öğrencilerin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlendirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel alanlardaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve liderlik yeteneklerini araştırıp geliştirirken aynı zamanda da grup etkinlikleri yoluyla olumlu ilişkiler kurmalarını ve toplum bilincini geliştirmek. Kulübünü seçen öğrenci ciddî bir ta...